20/3/2016 2016 Canterbury Juniors Coaching T1

  1   Peng, Yuxiang                  549 4   
  2   Gong, Anderson                 463 3.5 
 3-9  Rajit, Isaac                   594 3   
      Kwan, Justin                   557 3   
      Gao, Daniel                    419 3   
      Chang, Sophie                  534 3   
      Sanusi-Goh, Gavyn                  3   
      Ng, Reiner                         3   
      Zimperman, Grayson                 3   
10-12 Jones, Noah                    296 2.5 
      Goris, Daniel                  902 2.5 
      Ng, Reyen                          2.5 
13-29 Yip, Ocean                         2   
      Karve, Ved                     501 2   
      Edwards, Isaac                 246 2   
      Lee See, Hector                    2   
      Gao, James                         2   
      Zhuang, Claire                     2   
      Gunstone, Jack                 520 2   
      Chang, Emma                    184 2   
      Qian, Raymond                  396 2   
      Huang, Ilo                         2   
      Natawidjaja, Ethan             549 2   
      Wang, Matthew                      2   
      Han, Leon                          2   
      Markham, Warren                    2   
      Lee, Lachlan                   405 2   
      Gunstone, Liam                 507 2   
      Cheng, Chao Xin                639 2   
30-34 Liu, Ian                       344 1.5 
      Shi, Michael                       1.5 
      Liu, Samuel                        1.5 
      Liang, Harry                   230 1.5 
      Yin, Angela                        1.5 
35-53 Yip, Joshua                        1   
      Wu, Jasmine                        1   
      Zhuang, Aaron                      1   
      Ngodinhson, Andrew                 1   
      Nguyen, Gemma                      1   
      Thai, Keenan                       1   
      Berzins, Riley                     1   
      Kahatapitiya, Mahen            571 1   
      Mardling, Sullivan                 1   
      Do, Aaron                          1   
      Nguyen, Claire                     1   
      Cheng, Chao Shien              680 1   
      Zillmann, Shawn                266 1   
      de Mamiel, Nicholas            401 1   
      Liu, Andew                     901 1   
      Gunstone, Ben                  471 1   
      Guo, Luke                          1   
      Fan, Renee                     690 1   
      Li, Chuyue Angie               716 1   
54-60 Rajarajan, Selinna                 0.5 
      Thong, Aidan                       0.5 
      Basile, Orlando                    0.5 
      Cheong, Lucas                      0.5 
      Li, Norman                     481 0.5 
      van de Ven, Zachary                0.5 
      Karve, Gargi                       0.5 
61-74 Lee See, Audrey                    0   
      Cheong, Ernest                     0   
      Luu, Duc                           0   
      Cheong, Morris                     0   
      Fagan, Kathleen                    0   
      Liu, Peter                         0   
      Davis, William                     0   
      Tran, Phong                        0   
      Chaiwatanatorn, Liam               0   
      Zillmann, Matthew                  0   
      Fagan, Hugh                        0   
      Pang, Asher                    301 0   
      Wan, Elizabeth                     0   
      Wan, Kaitlin                       0
   
Comments